Disseny i dimensionament de instal·lacions elèctriques
Subministrament, instal·lacions i producció instal·lacions elèctriques convencionals e integrades
Projectes de il·luminació tècnica i decorativa
Sistemes de control i monitorització de consums energètics
Projectes de eficència energètica per edificació
Manteniment preventiu i correctiu
Disseny i producció de Salas de Home Cinema a mida amb els estàndards dolby Atmos i Auro 3D
Sistemes de so i multiroom
Sistemes de distribució de vídeo en full HD, ultra HD (4K)
Integracions completes amb la resta de les instal·lacions del habitatge
Estudis de qualitat acústica de sales i calibratge d’equips
Manteniment preventiu i correctiu
Disseny i dimensionament de integració de instal·lacions
Integració de il·luminació, motoritzacions, climatització, ACS, seguretat, audiovisuals i sistemes en general
Programació de sistemes de integració (KNX, Creston, Lutron...)
Sistemes de control orientats a eficiència energètica, habitatge sostenible i PassivHaus
Manteniment preventiu i correctiu
Sistemes de intrusió (interna, perimetral...)
Sistemes de vídeo grabació i reconeixement
Control d’accessos d’alta eficàcia
Disseny i projectes d’instal·lacions d’alta seguretat a mida
Manteniment preventiu i correctiu
Disseny i dimensionament de instal·lacions de clima, calefacció i ACS (aigua calent sanitària)
Subministrament, instal·lació i producció de instal·lacions de refigeració, calefacció i ACS
Control e integració de sistemes complexos de AACC i calefacció
Manteniment preventiu i correctiu
Subministrament i col·locació de marques de disseny i alt acabament estètic
Assessorament tècnic i de disseny d’equipament
Posta en marxa d’equips
Manteniment preventiu i correctiu
Disseny i dimensionament de sistemes de xarxa inalàmbrica o coblejada
Sistemes de xarxa d’alta capacitat basats en fibra òptica
Gestió de continguts i servidors de qualsevol tipus (locals, cloud...)
Instal·lació i producció de sistemes de centralització de xarxes (racks i sales CPD) i cablejat estructurat
Sistemes de distribució de ràdio, TV i satèl·lit
Administració i configuració de sistemes en xarxa i servidors
Manteniment preventiu i correctiu
Claus en mà
Projectes de instal·lacions orientades a aconseguir el títol de casa passiva
Disseny e instal·lació de ventilacions mecàniques amb recuperació de calor
Calibratge i mesures per la certificació energètica de l’habitatge en instal·lacions
Integració de sistemes de control de consums energètics i càrregues elèctriques
Disseny d'instal·lacions orientades a les cases passives